Посетете индийските резервации в Аризона


Всеки от 22-те американски индийски резервации Аризона действа под собствена уникална структура на правителството. Всеки от тях установява свои собствени правила за посетителите, които не трябва да мислят, че всички са еднакви и могат да правят каквото си поискат във всеки от тях. Разбира се, има поредица от основни насоки да се спазва. Обърнете внимание:

Правенето на снимки, правенето на видео и аудио записи, както и рисунки е особено чувствителна тема. Може да се изисква определено разрешения а някои такси може да се наложат. Ограниченията варират, особено за професионалистите. Затова е важно да се свържете с всяко племе предварително, за да научите за техните политики. Не се опитвайте да направите някое от дейности споменато по-горе, без предварително разрешение.

- Обърнете специално внимание на церемонии свещено. Наблюдавайте ги като всеки друг религиозен ритуал, към който сте свикнали и не забравяйте да се обличате по подходящ начин. Имайте предвид къде ще седнете, къде трябва да спрете или ако трябва да ходите.

- Никога не трябва да вдигате предмети, които падат по време на церемония.


- Въздържайте се от разговори с участниците в церемонията.

- The наздраве след ритуалите те могат да се считат за неподходящи.

- Някои от племенните сгради и постройки могат да бъдат на няколко стотин години и лесно се повреждат, така че няма нужда да се изкачвате по конструкциите.

- Не бива да пипате животни нито обектите, които са в района.

- Внимавайте при шофиране, особено през нощта. Голяма част от земята на резервации те са навън на открито и малки стада овце, кози, крави и коне се движат свободно по пътищата.

♨️ УЖИН ИНДЕЙЦА ???? В КАНАДЕ (Ноември 2021)


  • индийски резерви
  • 1,230